Bedrijfshulpverlening

BHV basistraining

Een 2 daagse training, bestaand uit:

  • Eerst hulp: herkennen van gevaarlijke situaties, kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd, gerust stellen van het slachtoffer, op juiste wijze voor deskundige hulp zorgen, verlenen van 1e hulp en praktijkoefeningen
  • Brandbestrijding: beperken/bestrijden van een beginnende brand, gebruik van veiligheidsvoorzieningen, kennis brandpreventiemaatregelen e.d., kennis van de ontwikkeling van de brand en praktijkoefeningen
  • Ontruiming: begeleider van een ontruiming, gebruik maken van veiligheidsmiddelen, ontruiming, vluchtroute en het gebruiken van, toepassingsmogelijkheden vluchtmiddelen en praktijkoefeningen
  • Communicatie: op juiste wijze melden van een ongeval of brand, interne communicatie, verstrekken informatie aan hulpdiensten, hanteren van communicatiemiddelen.

Herhalingscursus BHV

Een 1 daagse opfriscursus waarbij de onderdelen van de basiscursus kort aan bod komen.

Voor groepen Poolse cursisten hebben we een tolk tot onze beschikking.

Prijzen zijn afhankelijk van locatie (bijv. in-company), aantal deelnemers enz.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Bij El Corazon Safety kunt u ook terecht voor een BHVplan.
Ook voor controle- onderhoud en levering van BHV- en veiligheidsproducten kunt u bij ons terecht.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Korte info wetgeving:
Arbowet art. 15
De werkgever laat zich, ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen, bijstaan door één of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Zij dragen zorg voor:

  • het verlenen eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

De BHV-ers dienen een opleiding te hebben gevolgd en zijn voorzien van uitrusting.

Sluit Menu