Risico Inventaris en Evaluatie

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren welke risico’s er in het bedrijf zijn en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Voor deze risico’s dient een plan van aanpak gemaakt te worden om deze te reduceren.

Wie moet er een RI&E, hoe begin je met een RI&E en wie voert de RI&E uit?
Elke werkgever en organisatie met ten hoogste 40 uur arbeid per week dient een RI&E te hebben uitgevoerd.
Hoe je begint en wie hem uitvoert hangt van de bedrijfsomstandigheden af.

U kunt zich geheel laten ontzorgen, maar ook als u alleen op weg geholpen wilt worden met bijv. een branche RI&E, dan bent u bij El Corazon Safety op het juiste adres.

Korte info wetgeving:
Arbowet art 5
Bij het uitvoeren van de arbeidsomstandighedenwet legt de werkgever schriftelijk in een RI&E vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Deze RI&E bevat tevens beschrijvingen van de gevaren en de risico beperkende maatregelen.
Na het inventariseren van de risico’s moet een plan van aanpak gemaakt worden met een bijbehorende prioriteitenlijst.

Sluit Menu