Workshop Arbowetgeving

Wilt u een workshop waarin voorlichting over Arbowetgeving wordt gegeven?

Voorbeelden van onderwerpen:

 • als u wilt weten wat de rol van de Ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging is op het gebied van Arbowetgeving
 • als u als groep ondernemers wilt weten wat de Arbowet nu inhoudt en waar u aan moet voldoen
 • hoe kun je als BHV-ers samenwerken met bijv. de buren
 • uitleg over de RI&E (risico, inventarisatie en evaluatie)
 • overige onderwerpen op Arbo of veiligheidsgebied

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Wist u dat u met oa de volgende punten uit de Arbowet te maken heeft:

 • de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging speelt een rol bij de Arbo omstandigheden
 • dat het bedrijf een goede BHV-organisatie moet hebben
 • dat er een actuele RI&E in het bedrijf uitgevoerd dient te zijn
 • er Arbobeleid gevoerd moet worden, zodat er een veilige werkomgeving ontstaat
 • er voorlichting en onderricht aan de werknemers geven dient te worden
 • dat er meldingen van arbeidsongevallen dienen te worden gemaakt
 • dat er geen gevaar voor derden in het bedrijf mag zijn
 • er een preventiemedewerker in het bedrijf behoort te zijn
 • er een maatwerkregeling of vangnetregeling in het bedrijf is
 • er een basiscontract dient te zijn met een Arboarts
Sluit Menu